Etusivu > sairaudet > Inkontinenssi eli virtsankarkailu

Inkontinenssi eli virtsankarkailu

inkontinenssiInkontinenssi eli tahaton virtsankarkailu on melko yleinen vaiva. Vaiva on naisilla yleisempi, mutta esiintyy myös miehillä. Melkein joka viidennellä 25–69-vuotiaalla suomalaisella naisella on inkontinenssivaivoja.

Ulosteinkontinenssi eli ulosteen pidätyskyvyttömyys voi myös esiintyä virtsan karkailun yhteydessä tai muuten vain. Vaivana ulosteinkontinenssi on kuitenkin virtsankarkailua harvinaisempi.

Virtsankarkailu heikentää elämän laatua

Inkontinenssi on yleinen ja ikävä vaiva, joka usein pyritään salaamaan läheisiltä tai hoitohenkilökunnalta. Ei ole tavatonta, että virtsankarkailusta kärsivät ihmiset eivät koskaan hae vaivaansa apua. Ongelma ja siitä keskusteleminen saatetaan kokea kiusallisena, koska vaivaa ei ymmärretä. Toinen syy keskustelemattomuuteen voi olla pelko vaivan todellisesta syystä ja siihen tarvittavasta hoidosta.

Inkontinenssi vaikeuttaa työntekoa ja harrastuksia. Se siis vaikuttaa ihmisen elämänlaatuun negatiivisesti. Pahimmillaan inkontinenssi ajaa ihmisen masennukseen ja eristäytymiseen ja saa aikaan häpeää.

Virtsankarkailu voidaan useimmiten parantaa tai oireita vähintäänkin lieventää.

Inkontinenssityypit

Tavallisimmat virtsainkontinenssityypit ovat ponnistus-, pakko-, ylivuoto-, uloste- ja sekamuotoinen inkontinenssi.

Ponnistusinkontinenssista kärsivillä virtsa saattaa karkailla jonkin ponnistuksen, esimerkiksi aivastuksen, yskän tai naurun yhteydessä. Yleisin syy ponnistusinkontinenssiin on lantionpohjan lihasten heikentyminen tai vaihdevuodet. Vaiva on yleisin synnyttäneillä naisilla.

Pakkoinkontinenssilla tarkoitetaan voimakasta ja äkillistä virtsaamisen tarpeen tunnetta, johon liittyy virtsankarkailua. Tarve ei liity ponnistuksiin.  Pakkoinkontinenssi johtuu virtsarakon supistajalihaksen yliherkästä reaktiosta. Vaivasta kärsivillä saattaa rakko tyhjetä kokonaan ennen vessaan ehtimistä.

Ylivuotoinkontinenssi on neurogeeninen rakkovaiva. Siinä virtsa valuu rakosta aina, kun paine ylittää virtsaputken sulkupaineen.

Ulosteinkontinenssissa ulosteen poistumista ei voi hallita. Syitä ulosteinkontinenssille on monia. Niitä voivat olla esimerkiksi paha ummetus, leikkauksien jälkitilat ja lantionpohjan tai sulkijalihasten vauriot.

Sekamuotoinen inkontinenssi on ponnistus- ja pakkoinkontinenssin yhdistelmä.

Inkontinenssin hoito

Virtsankarkailun taustalla on aina vähintään yksi syy. Siihen on monen tyyppisiä hoitoja ja usein se voidaan parantaa. Ennen hoidon aloittamista, pitää syy virtsankarkailuun selvittää tarkkaan. Kaikille hoidot eivät täydellisesti toimi, mutta oireita ja vaivoja voidaan usein lieventää.

Hoitokeinoja ovat:

  • Lääkkeet, yleensä yliaktiivisen rakon hoitoon tai ponnistusinkontinenssiin.
  • Leikkaukset, yleensä ponnistusinkontinenssin ja sekamuotoisen inkontinenssiin. Lääkäri arvioi leikkauksen tarpeellisuuden.
  • Lantionpohjan lihasten harjoittaminen. Harjoittelu sisältää voima-, nopeus- ja kestävyysharjoituksia. Ensin kannattaa antaa terapeutin ohjata liikkeet oikeaoppisesti.
  • Vuotosuojat ja muut kontinenssi tuotteet. Jos inkontinenssin hoitoon lääkitys tai lihasharjoittelu ei toimi, on saatavilla vuotosuojia, jotka estävät karkailuun liittyviä ongelmia. Kontinenssi tuotteet vaihtelevat vaipoista ja tippasuojista katetreihin ja huomaamattomiin ja hajuttomiin virtsapusseihin.

sairaudet

  1. Ei vielä kommentteja.
  1. Ei paluuviitteitä.