Etusivu > mieli, työssä jakasaminen, uutta tietoa > Aivojen ylirasittuminen estää luovuuden

Aivojen ylirasittuminen estää luovuuden

Kun tuntuu siltä, että uusi tieto ei jää aivoihin tai jos koet, että tieto katoaa päästä lyhyessä hetkessä, voi taustalla olla aivojen ylirasittuminen eikä välttämättä pelkästään vaan työkiireistä, vaan myös liian ohjelmoidusta vapaa-ajasta. Ylirasittumisen huomaa helpoiten siinä, että luovat työt tuottavat hankaluutta enemmän kuin ennen, syynä tähän on se, että ylirasittuminen johtaa luovuuden ehtymiseen. Myös krooninen univaje hidastaa aivotoimintaa.

Fyysisestä rasituksesta seuraa lihassärkyä, vetämättömyyttä ja väsymystä.. Ylirasittuneet aivot eivät pysty säilyttämään tietoa hetkeä pitempää. Uudet innovaatiot jäävät syntymättä, uudet oivallukset tekemättä. Työterveyslaitoksen mukaan aivojen ylirasittuminen aiheuttaa myös muistihäiriöitä, keskittymisvaikeuksia, heikentää luovaa ongelmanratkaisua ja lisää inhimillisten virheiden ja tapaturmien riskiä.

Entä kun huomaat aivosi ylirasittuneen tai kun huomaat työkaverisi tai läheisesi aivot ylirasittuneet? Ota asia puheeksi. Kerro huomioistasi ja pyydä toista pohtimaan asiaa. Aivojen hyvinvointia ei voi ulkoistaa, sillä loppupeleissä jokainen on vastuussa omasta pääkopastaan.

Voidaanko aivojen rasitusta mitata?

Brain@Work-hankkeessa tutkittiin, miten erilaiset työtehtävät ja työtahti vaikuttavat työmuistiin. Hankkeessa syntyi tietokonepohjaisia testejä, joiden avulla voidaan esimerkiksi työterveyshuollossa tutkia ovatko työntekijän aivot ylikuormittuneet.

Anu Holmin toukokuussa ilmestyneessä väitöskirjassa on kehitetty uusi menetelmä aivojen kuormituksen mittaamiseen. Siinä aivosähkökäyrää analysoimalla saadaan laskettua aivosyke, joka kertoo miten ihminen ponnistelee erilaisten tehtävien parissa. Jatkokehittelyn myötä työkalua voitaisiin hyödyntää muun muassa työpaikoilla aivojen kuormituksen mittaamiseen.

Vinkkejä aivojen hyvinvoinnin ylläpitämiseen:

  • Pidä taukoja 2-4 tunnin välein ja käy välillä kahvilla. Intensiivinen, luova ongelmanratkaisutaito vaatii hyvää keskittymiskykyä ja tarkkaavaisuutta. Pakkotahtisessa suorittamisessa luova ongelmanratkaisu heikentyy.
  • Ideoi muiden kanssa ja jalostakaa ajatuksianne yhdessä. Se tekee hyvää aivoille ja mielelle. Asiasta ääneen keskusteleminen usein selventää tilannetta.
  • Opi yhdistämään irrallisista tietoaineksista asiakokonaisuuksia. Näin tuntuu, että saat asiat järjestykseen ja sinulle tulee tunne, että pidät lankoja käsissäsi.
  • Yhdistä oppimasi teoriatieto käytännön tilanteeseen. Mikä on sinulle luontevin tapa oppia ja muistaa uusia asioita? Käytännön työssä tapahtuva uuden oppiminen näyttää sopivan useille ja antavan oppimiselle konkreettisen merkityksen ja motivaation.
  • Tee asioita, joista nautit. Lähde rohkeasti mukaan kokeilemaan uutta harrastusta. Aivot pitävät vaihtelusta ja tarvitsevat säännöllisesti elämyksiä.
  • Nuku tarpeeksi, jotta aivosi saavat riittävästi aikaa levätä.

mieli, työssä jakasaminen, uutta tietoa ,

  1. Ei vielä kommentteja.
  1. Ei paluuviitteitä.